Syn på alder i arbeidslivet

… alderen for når yrkesaktive anslår noen for å regnes som «eldre» går oppover?

Det har vært en stigning når det gjelder hvilken alder som regnes som «eldre» i arbeidslivet, og årets barometer bekrefter denne trenden.

Av seniorpolitikk, 19. juni 2023

Foto: iStock

I 2022 er 59,1 år den gjennomsnittlige alderen for når de yrkesaktive mener folk begynner å regnes som «eldre». Det er den høyeste alderen som er målt siden toppåret 2018, da alderen var på 59,4 år.

For de yrkesaktive over 60 år er alderen der de anslår noen for å regnes som «eldre» 61 år.

I denne aldersgruppen er det likevel under halvparten (47 %) som oppfatter seg selv som «eldre» i arbeidslivet. I aldersgruppen 50-59 år er det 21 % som oppfatter seg selv som eldre.

Andelen blant disse yngre seniorene som anser seg selv som «eldre» i arbeidslivet har sunket over tid. I 2003 svarte 34 % av yrkesaktive mellom 50 og 59 år at de anså seg selv som eldre.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022