Aldring og eldre personer

Alderisme er en samfunnsutfordring

Alderisme finnes hos personer når de har holdninger som er preget av stereotype, fastlåste oppfatninger av aldring og eldre personer, og av fordomsfulle, forhåndsinnstilte følelser overfor aldring og eldre personer.

Av admin_senior, 31. oktober 2022

Foto: iStock

Les mer i SSP-notat nr. 7: Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

Disse oppfatningene og følelsene skaper en beredskap til å handle på bestemte måter i forhold til aldring og eldre personer.

-Anders på 59 år mistet jobben fordi mange ble overtallige i virksomheten. Han har søkt over 50 jobber som han er godt kvalifisert til, men har ennå ikke blitt innkalt til intervju. Kan det ha med alderen hans å gjøre?

Det kan godt være, ikke minst fordi mange menn og kvinner i 50-årene opplever det samme. Kan de være utsatt for alderisme? I så fall er det et samfunnsproblem, som også viser seg på mange andre områder enn bare i arbeidslivet.

I dette notatet skal jeg redegjøre for hva som menes med alderisme og aldersdiskriminering, hvordan det kan framtre i arbeidslivet og ellers. Videre skal jeg se på ulike årsaker til alderisme og på mulige tiltak for å motvirke diskriminering av eldre mennesker.

Les mer i SSP-notat nr. 7: Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….