En samfunnsutfording?

Aldersdiskriminering er forbudt etter arbeidsmiljøloven

Direkte og indirekte aldersdiskrimering er forbudt etter likestillings og diskrimineringsloven.

Av admin_senior, 20. juni 2022

Foto: iStock

Les mer i SSP-notat nr 7. her! Alderisme og aldersdiskriminering, en samfunnsutfordring.

I begge lover gjelder unntak for forskjellsbehandling som har saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforfoldsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles. Det betyr at en del
diskriminering er tillatt. Som f.eks. øvre aldersgrenser i arbeidslivet og i rettsvesenet, f.eks. for meddommere i rettsaker.

Begrepet alderisme ble lansert av den amerikanske gerontologen Robert N. Butler i 1969. For over 50 år siden definerte han alderisme som en aldersgruppes fordommer overfor en annen aldersgruppe.

Alderisme finnes hos personer når de har holdninger som er preget av stereotype, fastlåste oppfatninger av aldring og eldre personer, og av fordomsfulle, forhåndsinnstilte følelser (fordommer) overfor aldring og eldre personer. Disse oppfatningene og følelsene skaper en beredskap til å handle på bestemte måter i forhold til aldring og eldre personer.

Les mer i SSP-notat nr 7. her! Alderisme og aldersdiskriminering, en samfunnsutfordring.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….