…arbeidslivet går glipp av kompetent arbeids-kraft p.g.a alderisme?

I arbeidslivet vil en kunne gå glipp av kompetent arbeidskraft og dermed produksjon, på grunn av alderisme, i den grad det fører til at seniorer slutter tidligere.

Av seniorpolitikk, 3. januar 2023

Foto: iStock

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

Alderisme virker negativt både på samfunnsnivå og på de personene som blir utsatt for diskriminering.

De får dårligere fysisk helse, forkortelse av livet, langsommere rehabilitering etter sykdom og skade.

De får dårligere mental helse, økt sosial isolasjon og ensomhet, og redusert livskvalitet.

På samfunnsnivå er dette beregnet til å ha store kostnader. For eksempel har Levy, Slade, Chang m.fl. (2020) beregnet at 15 prosent av helseutgiftene til de åtte mest kostbare sykdommene blant personer over 60 år, kunne tilbakeføres til eller skyldes alderisme.