Akademikere i privat sektor

Meningsfulle oppgaver gjør at arbeidstakere føler seg verdsatt

Kompetanseutvikling og løpende læring framheves dermed som viktig for å sikre at seniorene henger med på utviklingen.

Av May-Britt Pedersen, 13. mai 2024

Foto: iStock

Akademikere i privat sektor

Legger vekt på gode kollegaforhold og interessante og givende arbeidsoppgvaer som begrunnelse for å jobbe utover tidligpensjonsalder. Forutsatt at helsa tillater det.

Dermed blir arbeidsoppgaver en viktig fastholdelsesfaktor, og god ledelse nødvendig for å oppleve seg ønsket og satset på.

Store endringer

Denne undersøkelsen påpeker at yrkesgruppen opplever store endringer. Både innad i egen organisasjon, på markedet, og i form av ny teknologi.

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer i våre faktaark fra 10 bransjestudier

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….