Fordommer

Begrepet Alderisme ble lansert allerede i 1969

Etter denne definisjonen omfatter alderisme stereotypier, fordommer og diskriminering av eldre mennesker, basert på deres kronologiske alder eller fordi de oppfattes som «gamle» eller «eldre».

Av admin_senior, 14. november 2022

Foto: iStock

Les mer i SSP-notat nr 7. Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

Begrepet alderisme ble lansert av den amerikanske gerontologen Robert N. Butler i 1969 (Butler 1969). Den gang, for over 50 år siden, definerte han alderisme som en aldersgruppes fordommer overfor en annen aldersgruppe.

Alderismen kan være positiv eller negativ, kan utrykkes direkte eller være implisitt eller ubevisst, og kan finnes på individ-, gruppe-, og på samfunnsnivå. Alderisme finnes hos personer når de har holdninger som er preget av stereotype, fastlåste oppfatninger av aldring og eldre personer, og av fordomsfulle, forhåndsinnstilte følelser (fordommer) overfor aldring og eldre personer.

Disse oppfatningene og følelsene skaper en beredskap til å handle på bestemte måter i forhold til aldring og eldre personer.

Les mer i SSP-notat nr 7. Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….