OECD-rapport

BNP vil øke med 15 prosent hvis sysselsettingen blant 50+ i Norge økte til samme nivå som Island og New Zealand

Stefano Scarpetta, direktør for sysselsetting, arbeid og sosiale forhold, skriver i innledningen til rapporten: Innen 2050 vil sannsynligvis mer enn fire av ti individer i verdens mest avanserte økonomier være eldre enn 50 år. Arbeidsstyrken eldes enda raskere ettersom mindre årskull med yngre mennesker kommer i arbeid i en senere alder, og seniorene blir lenger på jobben.

Av admin_senior, 7. juni 2021

Foto: iStock

Les mer i rapporten her!

Seniorene blir viktigere

Både forretningsmessig og økonomisk suksess og produktivitet vil i økende grad være knyttet til eldre arbeidstakere. Hvis arbeidsgivere og andre viktige interessenter skal tilpasse seg pågående endringer i arbeidslivet – nå akselerert av COVID-19-pandemien – vil de måtte revurdere sin politikk og praksis med tanke på en aldersinkluderende arbeidsstyrke.

De demografiske trendene arbeider til fordel for arbeidsplasser med en større blanding av arbeidstakere i alle aldre. Dette i stedet for en pyramide med mye større antall yngre arbeidere og relativt få eldre.

Individuelle behov

Både offentlig ansettelses- og pensjonspolitikk og bedriftspraksis er ofte nært knyttet til arbeidstakernes alder i stedet for deres faktiske arbeidskapasitet og individuelle behov. Til tross for at eldre voksne nå er sunnere og bedre utdannet enn noen gang før, forblir talentet deres ofte underutnyttet og oversett. Dette må snus.

Bedriftsledere forstår og verdsetter aldersdiversitet i økende grad. I følge en global undersøkelse fra 2020 av bedriftsledere som ble utført av AARP i 36 OECD-land, rapporterte 83 prosent at en såkalt “multigenerasjonell arbeidsstyrke” var verdifull for organisasjonens suksess og vekst. Likevel er det mange arbeidsgivere som sliter med å etablere en effektiv seniorpolitikk. En seniorpolitikk vil støtte arbeidstakerne i å lære mer og være produktive.

Den samme undersøkelsen avslørte at færre enn 5 prosent av arbeidsgiverne har konkrete policyer for upartiske rekrutteringsprosesser, trinnvis pensjonering eller retur-til-arbeid-programmer. En del av denne passiviteten er drevet av utbredte misforståelser om styrker og evner som forskjellige generasjoner bringer til arbeidsplassen.

50 globale arbeidsgivere

Denne rapporten avslører flere myter og demonstrerer den positive effekten av aldersmangfold og inkludering på et selskaps langsiktige konkurransevekst og organisatoriske motstandskraft.

Det bygger på et unikt samarbeid mellom OECD, AARP og World Economic Forum. De har engasjert mer enn 50 globale arbeidsgivere, som representerer over 2 millioner ansatte og 1 milliard dollar i årlig inntekt. Rapporten presenterer bevis på lovende tilnærminger, praktiske eksempler og ideer for å lykkes med flere generasjoner på arbeidsplassen. Den gir en sjekkliste over hva arbeidsgivere kan gjøre for å støtte og opprettholde aldersvennlige arbeidsplasser.

Resultatene i denne rapporten utfyller en digital læringsplattform for arbeidsgivere som anerkjenner fordelene med en aldersinkluderende arbeidsstyrke.

Til slutt kan ikke politikk og praksis på arbeidsplassen implementeres isolert fra bestemte grupper på bestemte tider i karrieren. Det handler ikke om å målrette en aldersgruppe på bekostning av en annen. Arbeidsgivere vil bare lykkes hvis de dyrker en aldersdiversert arbeidsplass og tar et livssyklusperspektiv. Dette med støttende offentlig politikk og god sosial dialog.

Gjør du det, vil det gagne oss alle og også fremtidige generasjoner.

Kilde OECD (2020) Promoting an Age-Inclusive Workforce: Living, Learning and Earning Longer, OECD Publishing, Paris.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….