Levealder

… de fleste forventer at seniorene jobber lenger?

En majoritet på 2 av 3 yrkesaktive mener det er rimelig at folk må jobbe lenger når forventet levealder øker.

Av seniorpolitikk, 8. mai 2023

Foto: iStock

Blant de yrkesaktive over 60 år mener 78 % det er rimelig at folk må bli flere år i arbeidslivet når forventet levealder øker. Det er godt over gjennomsnittet.

De yngste utmerker seg også ved at det i aldersgruppen under 30 år er en knapp majoritet som er enig i påstanden, noe som er godt under gjennomsnittet.

De øvrige alderskategoriene ligger rundt gjennomsnittet på 68 %.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022