Levealder

De fleste forventer at seniorene jobber lenger

En majoritet på 2 av 3 yrkesaktive mener det er rimelig at folk må jobbe lenger når forventet levealder øker.

Av admin_senior, 8. mai 2023

Foto: iStock

Levealder øker

Blant de yrkesaktive over 60 år mener 78 % det er rimelig at folk må bli flere år i arbeidslivet når forventet levealder øker. Det er godt over gjennomsnittet.

Jobbe lenger

De yngste utmerker seg også ved at det i aldersgruppen under 30 år er en knapp majoritet som er enig i påstanden, noe som er godt under gjennomsnittet.

De øvrige alderskategoriene ligger rundt gjennomsnittet på 68 %.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….