Pleieryrkene i sykehussektoren

De fleste i pleier-stillinger deltar aktivt i kompetanseutvikling

De aller fleste i pleierstillinger på sykehus er godt utdannet og deltar aktivt i etter- og videreutdanning.

Av admin_senior, 21. august 2023

Foto: iStock

Kunnskap

Å bli anerkjent og sett handler derfor ikke bare om flere kurs og konferanser. Men også om at den kunnskapen en innehar, i større grad blir brukt, delt og videreformidlet.

Og at en får oppgaver i tråd med dette, herunder at det gis større rom for yrkesutøvelse i tråd med det en anser som yrkets faglige standarder.

Sett og verdsatt

I tillegg kan det å bli sett og verdsatt handle om medbestemmelse. Bli hørt om en sier fra om uakseptable eller problematiske sider ved arbeidet.

Inkludert i omorganiseringer

Det er viktig å oppleve å ha reell medbestemmelse og blir tatt på alvor og hørt. Spesielt når det skal foretas endringer og omorganiseringer som berører ens arbeid.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….