Det erfarne blikket

…deltidsarbeidende forlater oftere pleie- og omsorgsyrket?

Frafallet blant de over 50 år er høyest blant hjemmehjelpere, assistenter og ansatte med kort deltid. At deltidsarbeidende oftere forlater pleie- og omsorgssektoren, kan indikere at heltidsarbeid er viktig for å holde på folk.

Av admin_senior, 21. februar 2022

Deltidsarbeid kan også være en tilpasning til helseproblemer. Hvis det er tilfelle, vil ikke økt mulighet for heltid alene tilstrekkelig for å redusere frafall blant de eldste.

Når det gjelder tiltak og hva som kan gjøres konkret for å bedre situasjonen. Er det ikke tvil om at økt bemanning er viktig. Det koster imidlertid mye, og kan løses på kort sikt? Generelt er det stor mangel på arbeidskraft med den riktige kompetansen.

Les mer i rapporten fra Fafo her

Les intervju med Tove og omtale av rapporten i bladet Sykepleien her.