Høy sysselsetting

Den norske velferdsstaten er avhengig av at seniorer står lenge i jobb

Høyere sysselsetting blant eldre vil gi økt verdiskapning og økte skatteinntekter, og er derfor også et politisk mål.

Av admin_senior, 29. august 2022

Foto: iStock

Les mer i rapporten her!

Den norske velferdsstaten forutsetter bred yrkesdeltakelse og sysselsetting, og det er derfor en politisk prioritering at det legges til rette for høy sysselsetting både blant yngre og eldre.

Eldre i Norge har over tid fått bedre helse, som gir muligheter for å stå lenger i arbeid. Høyere sysselsetting blant eldre vil gi økt verdiskapning og økte skatteinntekter, og er derfor også et politisk mål.

Sysselsettingen blant både eldre og yngre arbeidstakere varierer imidlertid med økonomiske konjunkturer og over tid. I perioder med lavkonjunktur er det særlig ledigheten blant yngre arbeidstakere som øker.

I perioder med høy ledighet blant unge kan det derfor stilles spørsmål om fordeling av arbeid mellom aldersgrupper, og om eldre arbeidstakere burde gå av for å gi plass for yngre i arbeidsmarkedet. Det er imidlertid ikke gitt at arbeidsledigheten blant yngre vil reduseres dersom flere eldre går av tidligere enn de ellers ville ha gjort.

Les mer i rapporten: Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….