Nedbemanning

…det er mange tankekors ved bruk av sluttpakker?

Et dilemma som gir grunn til ettertanke, er den rollen som spilles av et bestemt alderstrinn, 62 år!

Av admin_senior, 11. desember 2023

Foto: iStock

Noen nevner at ansatte i alderen 58 til 62 år skjermes ved nedbemanning, fordi de har kort tid igjen til de kan ta ut pensjon og at de må være yrkesaktive når de søker om AFP-pensjon. Skjermingen opphører ved fylte 62 år, og noen nevner at de ‘tilbyr AFP og gavepensjon’ til alle ved fylte 62 år.

Den rasjonelle tankegangen er at de som kan velge å ta ut pensjon dermed er forsørget selv om de mister jobben. Det er flere tankekors ved dette. Det ene er at mulighetene på arbeidsmarkedet til å beholde jobben knyttes til en kronologisk alder. Det andre er at denne alderen for mange nås 10 år før arbeidsmiljølovens grense for oppsigelsesvernet (72 år).

Et tredje tankekors er at det frivillige tilbudet om AFP og gavepensjon bygger på et gammelt prinsipp om at den som har mulighet til forsørgelse på annen måte, har svakere rett til arbeid. Det er et prinsipp som for ikke mange år siden rammet f.eks. gifte kvinner.

Det er også et prinsipp som kan ramme grupper av yrkesaktive med funksjonsnedsettelser, fordi de har muligheter til å søke alternative sosiale stønader. Et annet tankekors er at selv om det formelt er frivillig å takke ja til tilbud om gavepensjon på toppen av AFP, så kan det ligge et betydelig opplevd press i et slikt tilbud.

Noen 62-åringer kan være glade for å kunne bidra med å slutte i det som er en vanskelig situasjon for virksomheten, mens andre kan føle seg presset ut mot sin vilje.

Les mer i rapporten: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?