Aldring

Det er større forskjeller mellom 70- enn 30-åringer

Øvre aldersgrenser i arbeidslivet er først og fremst en administrativ forordning som kan lette arbeidsgivers utfordringer med å skulle avgjøre hvem som kan fortsette i høy alder og hvem som må slutte.

Av admin_senior, 28. november 2022

Foto: iStock

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

Den øvre aldersgrensa for oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven er et eksempel på aldersdiskriminering. Men som i den grad den er saklig begrunnet ikke nødvendigvis er uttrykk for alderisme.

Likevel kan fastsettelsen av en bestemt alder for opphør av retten til arbeid, forsterke stereotype oppfatninger av aldersbetingete svekkelser i arbeidsprestasjoner. Og at en antar at svekkelser inntrer nokså systematisk på bestemte alderstrinn.

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

Det er svakt saklig begrunnet siden variasjon er et av de viktigste kjennetegn ved aldring, og at variasjonen øker med alderen (Daatland & Solem 2011). Det er større forskjeller mellom 70-åringer enn mellom f.eks. 30- åringer.

En av ulempene med denne administrative forordningen er at den kan forsterke negative stereotypier om arbeidsprestasjonene til eldre arbeidskraft.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….