Medarbeidersamtalen

…det er viktig at seniorpolitikken har forankring i ledelsen

I tillegg til å ha dialog om arbeidssituasjon for medarbeideren, handler også denne samtalen om å identifisere hvordan du som leder kan påvirke hverdagen til medarbeideren din.

Av admin_senior, 24. oktober 2022

Foto: iStock

Det er viktig for resultatet at det seniorpolitiske utviklingsarbeidet har en god og tydelig forankring i toppledelsen og blant de tillitsvalgte.

Noen virksomheter gjennomfører egne seniorsamtaler eller «milepælsamtaler» ved en gitt alder. Vårt medarbeidersamtale-skjema kan benyttes ved slike anledninger.

Vår erfaring er imidlertid at flere og flere virksomheter velger å integrere seniorperspektivet i sine ordinære medarbeidersamtaler.

Vi anbefaler at det settes av 60–90 minutter til hver samtale.

Her finner du skjema for medarbeidersamtale.

Les mer om å være leder for seniorer i vår Seniorpolitiske veileder her.