Arbeidsliv under korona

…eldre arbeidstakere mestrer digitale møter like godt som yngre?

Av eldre arbeidstakere svarer 87 prosent at de opplver digitale kommunikasjonsverktøy som enkel å bruke.

Av admin_senior, 7. februar 2022

Foto: iStock

Og 9 av 10 av alle deltakere i undersøkelsen sier at de opplever digitale kommunikasjonsverktøy som enkle å bruke.

Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene.

Denne rapporten formidler funnene fra et prosjekt som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Prosjektet ble satt i gang i mai 2020, og datainnsamlingen ble gjennomført mot slutten av samme måned.

FAKTA

Hovedfunnene oppsummeres i tre punkter:
• Eldre arbeidstakere har mestret overgangen til nye arbeidsformer like
godt som yngre.
• Mange tror imidlertid at situasjonen etter 12. mars har vært særlig
vanskelig for eldre.
• Eldre arbeidstakere har ikke fått svekket jobbmotivasjonen på noen
vesentlig måte i kjølvannet av koronatiltakene, men det kan være grunn
til bekymring for motivasjonen til