De eldste i arbeid

…eldre yrkesaktive er mindre slitne?

Norsk seniorpolitisk barometer og NorLAG viser at eldre yrkesaktive er mindre slitne enn yngre. Det er heller ingen tegn til at slitenhet henger sammen med nærstående yrkesavgang.

Av admin_senior, 12. oktober 2020

vissteduat

Foto: iStock

Les mer i NOVA-rapporten «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» NOVA Rapport 6/2020

Kvinnelig mekaniker

Exit Age-prosjektet

les mer her!