SSP-notat nr 3

…et godt arbeidsmiljø oppgis som en av de viktigste årsakene til å fortsette etter 62 år?

Muligheter for kompetanseutvikling og livslang læring har stor betydning for hvor lenge folk er i arbeid.

Av admin_senior, 24. august 2023

Foto: iStock

Generelt forbyggende arbeid med arbeidsmiljøfaktorer vil indirekte ha betydning for seniorenes valg mellom arbeid og pensjon.

Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer».

Både unge og eldre må involveres i utvikling av nye arbeidsprosesser og ny teknologi. Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid kan forbygge diskriminering og aldersstereotype holdninger som bidrar til utstøting av eldre.

Les mer i SSP-NOTAT NR 3

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?