SSP-notat nr 3

Et godt arbeidsmiljø oppgis som en viktig årsak til å fortsette etter 62 år

Muligheter for kompetanseutvikling og livslang læring har stor betydning for hvor lenge folk er i arbeid.

Av admin_senior, 24. august 2023

Foto: iStock

Generelt forbyggende arbeid med arbeidsmiljøfaktorer vil indirekte ha betydning for seniorenes valg mellom arbeid og pensjon.

Livslang læring

Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer».

Kompetanseutvikling

Både unge og eldre må involveres i utvikling av nye arbeidsprosesser og ny teknologi.

Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid kan forbygge diskriminering og aldersstereotype holdninger som bidrar til utstøting av eldre.

Les mer i SSP-NOTAT NR 3

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….