Viktig å beholde seniorene

Utsatt yrkesavgang gir økonomisk gevinst for samfunnet

Å beholde seniorene lengre i arbeidslivet er en viktig målsetning. Jobber er for mange en viktig kilde til mening, mestring og sosialt nettverk. I tillegg til at man kan opprettholde en høyere inntekt lengre.

Av admin_senior, 8. april 2024

For samfunnet er ett eller flere år utsatt yrkesavgang en betydelig økonomisk gevinst og viktig for å dekke arbeidskraftsbehov. I hvilken grad virksomhetene prioriterer å beholde eldre arbeidstakere og hva de gjør for å beholde dem varierer.

Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om dette.

I Norsk seniorpolitisk barometer stiller vi imidlertid noen spørsmål som belyser hva ledere tenker om å beholde eldre arbeidstakere og hva de gjør.

Les mer i Notat om å beholde og rekruttere

Og i Norsk seniorpolitisk barometer 2023

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….