Pensjoneringsadferd

Fleksible overgangsordninger kan bidra til at flere jobber lengre

En gradvis nedtrapping synes å bidra til at folk deltar lenger i arbeidslivet.

Av admin_senior, 15. mai 2023

Foto: iStock

Gradvis nedtrapping

Dette fordi de får større innflytelse på avgangsprosessen og av den grunn bevarer arbeidslysten og arbeidsevnen lenger.

Ca halvparten pensjonerer seg på det tidspunktet de har planlagt.

Jobbe lenger enn planlagt

Av de som pensjonerer seg på et annet tidspunkt enn planlagt, er det vanligste å jobbe lenger enn man har planlagt.

Les mer i rapporten: Veier ut av arbeidslivet

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….