Hva er flytende intelligens?

Flytende intelligens ser ut til å nå en topp i tjueårene

Flytende intelligens er evnen til å tenke raskt og presist rundt nye abstrakte problemstillinger, mens krystallisert intelligens fanger opp den oppsamlede erfaringen og kunnskapen man har utviklet over tid.

Av admin_senior, 14. september 2020

Foto: iStock

Flytende intelligens ser ut til å nå en topp i tjueårene, og faller sakte men kontinuerlig gjennom resten av livsløpet. Krystallisert intelligens derimot, øker fram til en topp i femtiårene og utviser et mindre fall med alder.

Har aldring noen betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner? Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap og kartlegger oppfatninger om seniorer blant arbeidslivets aktører. Rapporten beskriver avslutningsvis kunnskapshull i fagfeltet, den definerer noen utfordringer og foreslår noen strategier.

Kilde: «Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner», Oslo Economics, (2018)

Les mer i rapporten fra Oslo Economics her.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….