Akademikere i privat sektor

Givende arbeids-oppgaver gjør at de jobber lenger

Akademikere i privat sektor legger vekt på gode kollegaforhold og interessante og givende arbeidsoppgvaer som begrunnelse for å jobbe utover tidligpensjonsalder. Forutsatt at helsa tillater det.

Av admin_senior, 11. april 2023

Foto: iStock

Dermed blir arbeidsoppgaver en viktig fastholdelsesfaktor, og god ledelse nødvendig for å oppleve seg ønsket og satset på.

Denne undersøkelsen påpeker at yrkesgruppen opplever store endringer. Både innad i egen organisasjon, på markedet, og i form av ny teknologi.

Kompetanseutvikling og løpende læring framheves dermed som viktig for å sikre at seniorene henger med på utviklingen.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer i våre faktaark fra 10 bransjestudier

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….