Personalpolitikk

God ledelse har stor påvirkning på seniorers avgangsalder

Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsatferd både i positiv og negativ retning.

Av admin_senior, 2. mai 2022

vissteduat

Foto: iStock

Sentrale områder å ha på dagsordenen:

  • Lederopplæring – om aldring og arbeid, holdning til alder og diskriminering, kunnskap om læring i voksen alder og hva som skaper en god senkarriere
  • Senkarriereplaner satt i system, f.eks. interne jobbskifter og at man får ansvar for arbeidsoppgaver som er relevante og interessante
  • Strukturerte medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv
  • Kompetanseplaner for alle uansett alder, med forventninger om utvikling
  • Mentor- og fadderordninger
  • Belønnings- og tilretteleggingstiltak

Virksomheter som har utviklet en universell personalpolitikk med god oppfølging av den enkelte medarbeider, og som stiller tydelige krav til medarbeiderens utvikling gjennom hele karrieren, har i praksis en velfungerende seniorpolitikk. Dette også i de tilfellene hvor det ikke er blitt definert en egen seniorpolitisk strategi.

Det er også av stor betydning at ledere leder seniormedarbeidere ut fra kunnskap, og ikke myter og stereotypier, om eldre arbeidstakere. 

Les mer i SSP-notat nr 3. Hot or not

Og boken: Langsiktig ledelse av Salomon og Terjesen, OsloMet/AFI 

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….