Godt arbeidsmiljø

Gode kolleger og selvbestemmelse er viktigst for at seniorer fortsetter

Det er en rekke grunner til å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon. Godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet gir økt livskvalitet og at arbeidet er interessant verdsettes aller høyest.

Av admin_senior, 6. november 2023

At nærmeste leder ønsker at man skal fortsette er meget viktig for halvparten av de yrkesaktive.

85 % opplever at det er viktig å ha selvbestemmelse på jobben.

Selvbestemmelse

Dette er andre gang denne påstanden er med. Opplevd viktighet av selvbestemmelse vokser med økende alder. For aldersgruppen over 62 år, er selvbestemmelse i jobben like viktig som for yrkesaktiv befolkning ellers.

Det er også de yrkesaktive over 60 år som oppgir størst grad av selvbestemmelse i arbeidslivet (66 %).  

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktive 2022

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….