Godt arbeidsmiljø

…gode kolleger og selvbestemmelse er viktigst for at seniorer fortsetter?

Det er en rekke grunner til å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon. Godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet gir økt livskvalitet og at arbeidet er interessant verdsettes aller høyest.

Av seniorpolitikk, 6. november 2023

At nærmeste leder ønsker at man skal fortsette er meget viktig for halvparten av de yrkesaktive.

85 % opplever at det er viktig å ha selvbestemmelse på jobben.

Dette er andre gang denne påstanden er med. Opplevd viktighet av selvbestemmelse vokser med økende alder. For aldersgruppen over 62 år, er selvbestemmelse i jobben like viktig som for yrkesaktiv befolkning ellers.

Det er også de yrkesaktive over 60 år som oppgir størst grad av selvbestemmelse i arbeidslivet

(66 %).  

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktive 2022