Arbeidsglede

Godt arbeidsmiljø og gode kolleger

Visste du at… … godt arbeidsmiljø og gode kolleger er de viktigste grunnene mange oppgir for å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon.

Av admin_senior, 28. september 2020

Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer er viktig for at folk skal kunne og ønske å jobbe lenger. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer 2019.

Et nytt barometer for 2020 ble presentert på Forskningskonferansen 30. oktober 2020. 

Her finner du Norsk seniorpolitisk barometer fra 2019

Her finne du Norsk seniorpolitisk barometer 2020

Norsk seniorpolitisk barometer er en årlig spørreundersøkelse i to deler; en til ledere og en til yrkesaktive om holdninger til og oppfatninger om arbeid, aldring og pensjon. Barometeret bidrar inn i kunnskapsgrunnlaget og gir viktig input til arbeidet ved SSP. Barometeret har vært gjennomført siden 2003.

Kilde: «Norsk seniorpolitisk barometer 2019, Yrkesaktiv befolkning», Ipsos (2019)

For å abonnere på vårt nyhetsbrev, Klikk her!

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….