Pensjonsforum

…gradert pensjon tas ut av 15 prosent mellom 62 og 66 år

Pensjonssystemet i Norge legger opp til fleksibilitet mellom arbeid og pensjon fra Folketrygden mellom 62 og 67 år ved at man kan ta ut gradert pensjon.

Av seniorpolitikk, 22. mars 2021

vissteduat

Foto: iStock

NAV viser imidlertid at kun 15 % av de mellom 62 og 66 år velger gradert uttak. Flere kvinner (25 %) enn menn (11 %) som velger gradert uttak av alderspensjon.

På Pensjonsforums sider finner du PDF av presentasjonen: Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien

av Ole Christian Lien // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Avdelingsdirektør, Seksjon for stønadsbudsjett i Kunnskapsavdelingen i NAV. Redaktør for NAVs omverdensanalyse. Foto: Tora Herud.

Se fullt program og øvrige foredrag hos Pensjonsforum her.