Pensjonsforum

Gradert pensjon tas ut av 15 prosent mellom 62 og 66 år

Pensjonssystemet i Norge legger opp til fleksibilitet mellom arbeid og pensjon fra Folketrygden mellom 62 og 67 år ved at man kan ta ut gradert pensjon.

Av admin_senior, 22. mars 2021

vissteduat

Foto: iStock

NAV viser imidlertid at kun 15 % av de mellom 62 og 66 år velger gradert uttak. Flere kvinner (25 %) enn menn (11 %) som velger gradert uttak av alderspensjon.

På Pensjonsforums sider finner du PDF av presentasjonen: Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien

av Ole Christian Lien // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Avdelingsdirektør, Seksjon for stønadsbudsjett i Kunnskapsavdelingen i NAV. Redaktør for NAVs omverdensanalyse. Foto: Tora Herud.

Se fullt program og øvrige foredrag hos Pensjonsforum her.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….