Det erfarne blikket

Heltidsarbeid er viktig for å holde på folk

Deltidsarbeidende forlater oftere pleie- og omsorgsyrket. Frafallet blant de over 50 år er høyest blant hjemmehjelpere, assistenter og ansatte med kort deltid.

Av admin_senior, 18. april 2022

Foto: iStock

Av Tove Midtsundstad og Roy A. NielsenFafo.

Deltidsarbeid kan også være en tilpasning til helseproblemer. Hvis det er tilfelle, vil ikke økt mulighet for heltid alene være tilstrekkelig for å redusere frafall blant de eldste.

Når det gjelder tiltak og hva som kan gjøres konkret for å bedre situasjonen. Er det ikke tvil om at økt bemanning er viktig. Det koster imidlertid mye, og kan ikke løses på kort sikt? Generelt er det stor mangel på arbeidskraft med den riktige kompetansen.

Les mer i rapporten , Det erfarne blikket, fra Fafo her

Les intervju med Tove og omtale av rapporten i bladet Sykepleien her.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….