Alderdomsfrykt

I arbeidslivet er det en viss uvilje mot å kalles eldre

Alderdomsfrykten kan være årsak til aldersdiskriminering

Av admin_senior, 5. juni 2024

vissteduat

Foto: iStock

Eldre oppfattet som lite attraktive og eldre tilhører en gruppe som få streber etter å tilhøre. Mange søker å unngå en sosial identitet som eldre så lenge det er mulig.

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

Psykologiske mekanismer tjener til å beskytte individet mot påminnelser om alderdom og død. Til alle tider har mennesker søkt etter ungdomskilder og drømt om å leve et langt liv i full vigør.

Alderisme

Motstykket til ungdomsorienteringen er alderdomsfrykten. Og denne frykten kan ifølge Terror Management Theory ligge bak diskriminering av eldre mennesker.

Å plassere eldre blant ‘de andre’

Individforståelsen av alderisme peker på at individer kan beskytte seg mot alderdom og død ved å holde avstand til eldre fysisk og sosialt. Og ved å plassere eldre blant ‘de andre’ som vi selv ikke hører til.

I denne forståelsen av alderisme er følelseselementet sentralt.

Les mer her: Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….