Medarbeidersamtale

… kompetanse og læring er sterkt knyttet til arbeidsmiljøet?

Ved å stimulere til både personal- og arbeidsmiljøutvikling kan det gi leder ideer til bedre samhandling og ressursutnyttelse.

Av seniorpolitikk, 19. september 2022

tenkende-dame

Foto: iStock

«Ved å bringe seniorperspektivet inn i samtalene, utvides gjerne tidshorisonten framover med noen flere år. Slik kan medarbeider og leder legge grunnlag for en god senkarriere,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Les mer her!

Hensikten med samtalen er å snakke systematisk sammen om arbeidsoppgaver, ansvar, kompetanse, utviklingsbehov/-muligheter, gi hverandre gjensidige tilbakemeldinger og sammen legge et grunnlag for den videre yrkeskarrieren. Hvordan er den ønskede jobbsituasjonen framover, og hva er mulig for både den enkelte medarbeider og for virksomheten?

Last ned malen for medarbeidersamtale her.