Medias fremstilling av seniorer

… mediene framstiller eldre arbeidstakere positivt, men følger ikke opp utfordringene

Til tross for mange positivt vinklede artikler om eldre arbeidstakere i media, er det likevel tydelig at de også møter på utfordringer i arbeidslivet.

Av admin_senior, 21. mars 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Over halvparten av artiklene nevner negative fordommer, regler eller praksiser som rammer eldre arbeidstakere, gjerne med referanse til aldersdiskriminering.

Negative aspekter tones midlertid stort sett ned i artiklene, og aldersdiskriminering er eksplisitt nevnt i tittelen i 5% av artiklene.

Les mer i rapporten; Eldre arbeidstakere i media