Medias fremstilling av seniorer

Mediene framstiller eldre arbeidstakere positivt, men følger ikke opp utfordringene

Til tross for mange positivt vinklede artikler om eldre arbeidstakere i media, er det likevel tydelig at de også møter på utfordringer i arbeidslivet.

Av admin_senior, 21. mars 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Over halvparten av artiklene nevner negative fordommer, regler eller praksiser som rammer eldre arbeidstakere, gjerne med referanse til aldersdiskriminering.

Negative aspekter tones midlertid stort sett ned i artiklene, og aldersdiskriminering er eksplisitt nevnt i tittelen i 5% av artiklene.

Les mer i rapporten; Eldre arbeidstakere i media

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….