Exit Age

…menn er mer tilbøyelige til å fortsette i jobb etter fylte 67 år enn kvinner

To tredjedeler av de eldste yrkesaktive er menn.

Av admin_senior, 22. februar 2021

Foto: iStock

Hva kjennetegner de eldste seniorene i arbeidslivet?

Hvordan forholder virksomheter seg til sine eldste ansatte og til aldersgrensen?

Har endringen av aldersgrensen gitt problemer eller nye muligheter?

Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av avgangsalder og aldersgrenser.

Kilde: «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» NOVA Rapport 6/2020

Les også: «Workplace Perceptions of Older Workers and Implications for Job Retention» av Kjetil Frøyland og Hans Christoffer Aargaard Terjesen i Nordic Journal of working life studies.