Forskjellsbehandling

Mer enn 50% av de yrkesaktive har opplevd at yngre blir foretrukket

Over halvparten av yrkesaktive har opplevd at yngre blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter.

Av admin_senior, 24. april 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Foretrekker yngre

Norsk seniorpolitisk barometer kan slå fast at dette er en relativt utbredt form for forskjellsbehandling som fortsatt gjør seg gjeldende i det norske arbeidslivet.

Intern rekruttering

Det er videre én av fire som har opplevd at eldre forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering. Og blant yrkesaktive over 60 år er denne andelen høyere.

Andelene som har opplevd at eldre får mindre lønnsøkninger enn yngre utgjør 22 % av utvalget.

Ny teknologi

Her er det små variasjoner mellom bransjer, men denne opplevelsen øker med alderen. Det gjør også muligheten til å delta på kurs og opplæring i arbeidstiden.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….