Trappe gradvis ned

…nedtrapping kan gjøre det mer fristende å fortsette lenger?

En gradvis nedtrapping synes å bidra til at folk deltar lenger i arbeidslivet - kanskje fordi de får større innflytelse på avgangsprosessen og av den grunn bevarer arbeidslysten og arbeidsevnen lenger.

Av admin_senior, 22. mai 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

En viktig forutsetning for denne type avgangsløp, er at arbeidsplassene faktisk er interessert i at seniorene skal fortsette og tilrettelegger for reduserte stillinger.

Større variasjon i avgangsløp, vil innebære mer individuelt tilpassede løsninger, og krever god kommunikasjon mellom ledere og ansatte.

Les mer i rapporten: Veier ut av arbeidslivet!