Aldringens betydning i arbeid

…når man blir eldre blir man mer metodisk?

I en metaartikkel basert på paneldatastudier av personlighet og alder, konkluderes det med at når man blir eldre bli man mindre nevrotisk, mindre ekstrovert, mer medmenneskelig og mer planmessig.

Av May-Britt Pedersen, 2. november 2020

Foto: iStock