Varehandel

Nesten alle over 50 år i varehandel jobber full stilling

Varehandelen omfatter et stort antall bedrifter i detaljhandel, handel med og reparasjon av motorvogner og agentur og engroshandel. Nær 20 prosent av de sysselsatte i næringen er 50 år eller eldre, og flertallet av disse jobber i fulle stillinger.

Av admin_senior, 13. februar 2023

Foto: iStock

Utdanningsnivået er lavt: flertall av seniorene har enten ungdomsskole eller videregående skole. Det er med andre ord en bransje det er mulig å komme inn i uten mye formell utdannelse.

De formelle kravene for lang yrkeskarriere er heller ikke så store som andre deler av arbeidslivet.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer i våre faktaark fra 10 bransjestudier

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….