Bransjekartlegging

Nesten en av fire ansatte i varehandelen er over 50 år

Et klart flertall av seniorene i varehandelen arbeider i full stilling.

Av admin_senior, 7. mars 2022

Foto: iStock

I november 2015 var 14 prosent av lønnstakere i Norge ansatt i varehandelen. Til sammen utgjorde de over 330 000 personer. Av disse var over 78 000 50 år eller eldre. Dermed var omtrent hver fjerde ansatt i varehandelen senior. Andelen seniorer var lavest i detaljhandelen og høyest innen agentur- og engroshandel.

Heltid

Et klart flertall av seniorene i varehandelen arbeider i full stilling. I 2000 gjaldt det nesten 70 prosent av seniorene, og andelen økte til 77 prosent i 2015. Det vil si at de som har butikkjobb som sin yrkeskarriere, hovedsakelig jobber heltid, mens ungdommene i vesentlig større grad jobber deltid.

Lav organiseringsgrad

Dette gjør at det kan være vanskelig å nå frem til virksomhetene. Dette er en utfordring for det partsbaserte seniorpolitikkarbeidet. Varehandelen har i mindre grad en personalpolitisk strategi for hvordan den skal beholde og videreutvikle seniorarbeidstaker. Våre intervjuer viser at den store forskjellen her går mellom store butikker og små.

Samtidig har de små et tettere arbeidsfellesskap mellom leder og ansatt, der man ser og anerkjenner hverandre uavhengig av alder. Seniorene (50+) i varehandelen har en relati

Les rapporten her

Les flere bransjerapporter her

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….