Nordis sammenligning

…nordiske seniorer er i høyere grad sysselsatt enn i øvrige OECD-land?

Stadig flere seniorer i Norden jobber. Nordiske seniorer er i høyere grad sysselsatt sammenlignet med øvrige OECD.

Av seniorpolitikk, 21. mars 2022

vissteduat

Foto: iStock

Flest eldre arbeider

I samtlige land i Norden har sysselsettingen blant seniorer økt siden år 2000. Flest eldre arbeider i Island, fulgt av Sverige og Norge. Den største økningen har skjedd i Danmark og Finland.

«Det er positivt at stadig flere seniorer fortsetter å arbeide. Men vi må gjøre mer for å ivareta eldres kunnskap og erfaring. Det er en nøkkel om vi skal klare velferden og pensjonene i fremtiden, sier delegasjonens ordförande Anders Ferbe.  

Seniorer, arbeid og pension i Norden

Rapporten er skrevet av Bjørn Halvorsen ved Senter for seniorpolitikk i Oslo. Rapporten viser at sysselsetttingen i samtlige nordiske land er høy og har økt fra år 2000 til 2018.

Les rapporten her.

Les artikkel om Bjørn Halvorsens rapport her