Kurs og utdanning

… opplæring i arbeidstiden synker etter fylte 50 år?

De fleste arbeidstakere har stor grad av selvbestemmelse i jobben, men de eldste får sjeldnere lære nye ting og deltar sjeldnere på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben.

Av seniorpolitikk, 27. mars 2023

Foto: iStock

Positive og negative aspekter ved arbeidsoppgaver og miljø, kan påvirke eldres avgang fra arbeidslivet. Langt på vei opplever de fleste yrkesaktive selvbestemmelse i jobben, inkludert de eldste aldersgruppene.

En tredel av de over 60 år opplever ikke samme mulighet som de yngre når det gjelder å få nye arbeidsoppgaver om de ønsker det. Deltakelse på kurs og opplæring i arbeidstiden synker etter fylte 50 år.

For de over 60 år er det under halvparten som har deltatt på kurs eller liknende det siste året.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022