Kurs og utdanning

Opplæring i arbeidstiden synker etter fylte 50 år

De fleste arbeidstakere har stor grad av selvbestemmelse i jobben, men de eldste får sjeldnere lære nye ting og deltar sjeldnere på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben.

Av admin_senior, 27. mars 2023

Foto: iStock

Positive og negative aspekter ved arbeidsoppgaver og miljø, kan påvirke eldres avgang fra arbeidslivet. Langt på vei opplever de fleste yrkesaktive selvbestemmelse i jobben, inkludert de eldste aldersgruppene.

En tredel av de over 60 år opplever ikke samme mulighet som de yngre når det gjelder å få nye arbeidsoppgaver om de ønsker det. Deltakelse på kurs og opplæring i arbeidstiden synker etter fylte 50 år.

For de over 60 år er det under halvparten som har deltatt på kurs eller liknende det siste året.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….