Omstilling

…samfunnet taper på sluttpakker?

Arbeidstakere over 62 år blir tilbudt ulike sluttpakker ved nedbemanning eller omstilling. Dette kan både samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne tape på.

Av admin_senior, 6. februar 2023

Foto: iStock

I rapporten er det behandlet temaer som rekruttering, kompetanseutvikling og nedbemanning. Rapporten diskuterer hvordan arbeidsgivere eller virksomheten håndterer seniorer i omstillings-situasjoner.

Nedbemanning kan innebære passive (økonomiske) og aktive (utdanning og karriereveiledning) sluttpakker.

Les rapporten her!

Les forskningsnyheter fra OsloMet her!