Omstilling

…samfunnet taper på sluttpakker?

Arbeidstakere over 62 år blir tilbudt ulike sluttpakker ved nedbemanning eller omstilling. Dette kan både samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne tape på.

Av seniorpolitikk, 6. februar 2023

Foto: iStock

I rapporten er det behandlet temaer som rekruttering, kompetanseutvikling og nedbemanning. Rapporten diskuterer hvordan arbeidsgivere eller virksomheten håndterer seniorer i omstillings-situasjoner.

Nedbemanning kan innebære passive (økonomiske) og aktive (utdanning og karriereveiledning) sluttpakker.

Les rapporten her!

Les forskningsnyheter fra OsloMet her!