Seniorer i media

…seniorarbeidstakere får lite oppmerksomhet i sosiale medier?

Studien indikerer at temaet eldre arbeidstakere får svært lite oppmerksomhet i sosiale medier av medieorganisasjoner og relevante interesseorganisasjoner.

Av seniorpolitikk, 27. februar 2023

Foto: iStock

Pressedekningen generelt av eldre arbeidstakere er tilsynelatende blitt mindre sammenliknet med undersøker ti år tidligere.

Les mer i rapporten; Eldre arbeidstakere i media
En innholdsanalyse av hvordan eldre arbeidstakere
fremstilles i norske medier

Se opptak fra seminaret; Er alder en blindsone i mediene?