Seniorer i media

Seniorarbeidstakere får lite oppmerksomhet i sosiale medier

Studien indikerer at temaet eldre arbeidstakere får svært lite oppmerksomhet i sosiale medier av medieorganisasjoner og relevante interesseorganisasjoner.

Av admin_senior, 27. februar 2023

Foto: iStock

Pressedekningen generelt av eldre arbeidstakere er tilsynelatende blitt mindre sammenliknet med undersøker ti år tidligere.

Les mer i rapporten; Eldre arbeidstakere i media
En innholdsanalyse av hvordan eldre arbeidstakere
fremstilles i norske medier

Se opptak fra seminaret; Er alder en blindsone i mediene?

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….