Mestring på jobben

Seniorene har høyest arbeidsglede

Mestring er en viktig faktor for å bli i arbeid, og i årets barometer ser vi en økning i andel som føler de mestrer de arbeidsoppgavene.

Av admin_senior, 12. desember 2022

tenkende-dame

Foto: iStock

Norsk seniorpolitisk barometer, yrkesaktive for 2022.

Også i år er det slik at ingen andre aldersgrupper enn seniorene føler at de mestrer jobben bedre enn de andre aldersgruppene.

Det gjelder både de eldre seniorene (60 år+), der andelen som svarer at de føler de mestrer arbeidsoppgavene sine meget godt er på 72 %.

Og de yngre seniorene (50 -59 år) med en andel på 68%.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022, yrkesaktive.

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….