Livslang læring

Seniorer deltar mindre i etter- og videreutdanning

Samtidig viser kvalitative studier fra NIFU at seniorer lærer på mange måter som ikke nødvendigvis er målbare som statistikk.

Av admin_senior, 3. januar 2022

Foto: iStock

Et arbeidsmarked i endring krever faglig påfyll

Norge står foran en demografisk utvikling der eldre innbyggere vil utgjøre en større andel av befolkningen. Bedre helse, mer utdanning og økt velstand har bidratt til økt levealder.

Dette er gode nyheter! Likevel betyr det også at vi må tenke litt nytt om hvordan vi håndterer aldring og en økende andel eldre i samfunnet. For å opprettholde det samme velferdsnivået som vi har i dag, må flere av oss jobbe lenger.

Konkurransekraft

Arbeidslivet er i rask endring. Stadig flere norske virksomheter tar i bruk ny teknologi og digitaliserer arbeidsprosessene.

For å øke arbeidslivets konkurransekraft må kompetansen fornyes og utvikles hyppigere enn tidligere.

Les rapport fra KompetanseNorge her.

Se Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse her.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….