Eldre lærere

Skolen mangler erfarne lærere

Det er langt flere uten pedagogisk utdanning i skolen i dag enn myndighetene finner ønskelig.

Av admin_senior, 13. juni 2022

Foto: iStock

Selv om fødselstallene antyder at elevtallet, og dermed lærerbehovet, vil reduseres noe framover, er det i dag mangel på pedagogisk personell. Å holde på flere erfarne lærere er derfor viktig for å sikre at vi har en tilstrekkelig undervisningskompetanse i grunnskolen så vel som i videregående skole.

Selv om utviklingen i frafallet blant seniorene har vært positiv, er det fremdeles en god del som forsvinner fra læreryrkene tidligere enn ønskelig. I tillegg vet vi at mange i yrkene har passert 55, slik at gjennomsnittsalderen er høy.

Les mer i rapporten, Seniorer i skolen

og Lærere jobber lenger

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….