Redusere fordommer

Stereotypier om seniorer kan endres ved opplysning av feiloppfatninger

Det kan være kurs, opplæring om aldring i arbeidslivet, eller det kan skje gjennom dagliglivets kommunikasjon og hvilke forventinger og krav ledelsen stiller til arbeidstakerne, inklusive den eldre delen av arbeidsstokken.

Av admin_senior, 5. desember 2022

Foto: iStock

Kontakt mellom ulike grupper er en tradisjonell og vel dokumentert metode for å motvirke stereotypier og fordommer om eldre, også i arbeidslivet.

En modell for forebyggelse av aldersdiskriminering gjennom de tre komponentene, stereotypier, fordommer og diskriminerende atferd

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

Når stereotypier og fordommer blir mer realistiske og positive til eldre mennesker, kan det fjerne grunnlaget for aldersdiskriminering. Men når det ikke skjer, kan diskrimineringen motvirkes ved å forbys ved lov, som likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.

Det kan også være bedriftsinterne regler om mangfold og språkbruk overfor ulike grupper, inkludert den eldre delen av arbeidsstokken.

En gruppe som kaller seg ‘The Reframe Aging Initiative’ (www.reframingsaging.com) har forslag til bedre språkbruk, blant annet å unngå katastrofetermer som ‘eldretsunamien’, og å unngå generelle negative beskrivelser av eldre mennesker og generelle distanserende termer som ‘de eldre’.

Aldersdiskriminering vil også motvirkes ved å styrke folks verdier om likeverd og altruisme. Det kan gjøre det lettere å unngå å diskriminere selv om en skulle ha både stereotypier og fordommer som er negative.

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….