Seniorer i pleie og omsorg

Taus kunnskap blir ofte ikke verdsatt av ledere og kollegaer

Den arbeidsrelaterte kompetansen seniorer i pleie- og omsorgssektoren opparbeider seg gjennom lang praksis – «taus kunnskap» - blir ofte ikke sett eller verdsatt av ledere og kollegaer.

Av admin_senior, 30. mai 2022

Foto: iStock

Av Tove Midtsundstad og Roy A. NielsenFafo.

Les intervju med Tove og omtale av rapporten i bladet Sykepleien her.

Arbeidsgiverne og lederne er derfor heller ikke alltid bevisst på hva slags kompetanse de kan miste om de ikke evner å holde på sine mest erfarne arbeidstakere.

Det seniorene særlig framhevet i den sammenheng, var at de mestret jobben sin og hadde håndlaget inne. At de kunne rutinene og visste hva de skulle gjøre når kriser oppsto. Gjennom lang erfaring mente flere også at de hadde blitt flinkere til å «lese» pasientene. Slik at de bedre så når brukerne og beboerne trengte særlig oppfølging og tiltak. Og når de burde sjekkes av lege, når livets slutt nærmet seg.

Dette er kunnskap som er viktig for å gjøre en god jobb. I tillegg til den kompetansen yrkeserfaringen gir, kan livserfaring og levd liv i seg selv være en fordel i yrket.

Les mer i rapporten: Det erfarne blikket.

Se opptak fra seminar fra Bransjeprogrammet her!

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….