Økonomi og arbeidskraft

Tidligpensjonering vil ha negative konsekvenser for samfunnsøkonomien

Når vi ser på arbeidsmarkedet og økonomien som helhet over noe lengre sikt, er det ikke grunn til å tro at vi får flere unge i jobb hvis flere eldre går av.

Av admin_senior, 26. september 2022

Foto: iStock

Les mer i rapporten her: Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

For over noe tid vil både den enkelte virksomheten og arbeidsmarkedet som helhet tilpasse seg en situasjon med lavere tilbud av arbeidskraft ved å redusere etterspørselen tilsvarende. Det er ikke slik at antall jobber i økonomien er gitt.

Som en illustrasjon kan vi tenke oss at alle innbyggerne i Sverige plutselig flyttet til Norge. Da ville ikke antall jobber i Norge vært konstant.

Etter noe tid ville økonomien og antall jobber ha økt tilsvarende med befolkningsøkningen. Noe tilsvarende har vi sett når kvinner og innvandrere har kommet inn i arbeidsmarkedet.

Det er ikke slik at sysselsettingen blant menn har sunket tilsvarende som den har økt blant kvinner. Nye grupper skaper derimot sin egen etterspørsel, noe som gjør arbeidstilbudet større og skaper flere jobber totalt.

Les mer i rapporten her!

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….