Avslutning og oppsummering

Vi repeterer mål og tema for opplæringen og stiller deg noen spørsmål som vi håper du tar med deg videre. Se gjennom filmen og reflekter over følgende spørsmål.

  • Hva har vært mest nyttig for deg i den rollen du har?
  • Hva kan du ta med deg inn i egen organisasjon for å jobbe videre med dette?
  • Hva skal du gjøre, når skal du gjøre det og med hvem skal du gjøre det?

Skal vi komme til deg?

Hvis du vil at Senter for seniorpolitikk skal komme til dere og holde kurs eller foredrag, send oss en henvendelse her.

Lykke til med å få dine seniorer til å jobbe lengst mulig!

Som en spennende avslutning på dette kurset kan du ta SSP’s egen quiz: Hva vet du om aldring og arbeid?

Transkripsjon av filmen:

Vi har nå kommet til avslutningen, en liten oppsummering. Det er alltid greit å knytte sekken og finne ut hva vi har vært igjennom, og inspirere dere til å ta dette i bruk. Bare for å minne om det vi har snakket om, hvor målet har vært det å nettopp videreutvikle en personalpolitikk med et integrert seniorperspektiv og et individorientert perspektiv på ledelse og medarbeiderskap. Folk er så forskjellige på tvers av livsfaser og livssituasjoner. Vi må være ekstra oppmerksomme på seniorene våre, spesielt når det er så mye endring og omstilling, og spesielt fordi vi har økt fleksibiliteten. Folk kan velge å stå lenger eller slutte i større grad. Da er det viktig å motivere og istandsette folk som både vil og har evnen til å stå lengst mulig.

Vi har vært innom strategisk HR som begrep. Vi har vært innom dette med at personalpolitikken er viktig, ikke for å være snill, som også Kari sa, men rett og slett fordi det er lønnsomt å ha en god personalpolitikk. Vi snakker ikke hardere eller mykere ledelse, vi snakker bedre lederskap og bedre prosesser for både ledere og medarbeidere.

Vi har vært innom fire sentrale områder: attraktiv arbeidsgiver, dette med lederskap, medarbeiderskap og hvordan å sette mål og følge opp folk. Strengt tatt er det det ledelse dreier seg om. Og oppmerksomhet rundt dette med strategisk kompetansestyring. Så er det opp til deg selv, naturligvis, å reflektere litt – apropos det å bygge inn læring og refleksjon. Hva har vært mest nyttig for deg i den rollen du har? Tenk over det. Snakk gjerne med noen om det. Kanskje enda viktigere, hva kan du ta med deg inn i egen organisasjon for å skape mer oppmerksomhet rundt noen av disse poengene ut ifra hva du ser på som viktige utfordringer eller muligheter der du jobber. Rett og slett, hva skal du gjøre videre rundt denne tematikken? Hvordan kan du løfte frem denne tematikken videre i egen virksomhet? Det var noen inspirerende ord til slutt.

Kompetanse er at du må vite hva du skal, men også hvordan du skal gjøre det. Så ønsker vi dere lykke til med å ta i bruk dette her. Gjør det mest mulig nyttig for deg selv, men også for egen virksomhet. Så takk skal dere ha.