Introduksjon til kurset ved daglig leder ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Kurset består av en introduksjon, fem leksjoner og en verktøykasse. Vi anbefaler at du begynner med å åpne den samlede verktøykassa og laster ned disse, slik at du har dem lett tilgjengelige etter hvert som vi går gjennom dem. Start og stopp filmene når det passer deg og din fremdrift.

Går du gjennom hele kurset på en gang vil det ta omkring en time. For å få best mulig utbytte av kurset oppfordrer vi deg imidlertid til å bruke god tid på å reflektere rundt det som kommer ut av verktøy og kartlegginger.

Kurset «Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren» er utviklet og tilrettelagt av Impaktor AS.

Transkripsjon av filmen:

Hva skal du bli når du blir stor? Det spørsmålet får du kanskje ikke så mange ganger lenger. Og det er kanskje ikke så rart. Nå som du er en senior, er det lett å tenke at du har funnet din plass i yrkeslivet, og sånn er det med den saken. Men det er kanskje ikke helt sånn.

Den viktigste personen i ditt eget yrkesliv er deg selv, og om du ikke får spørsmål om hva du skal bli når du blir stor, kan du kanskje stille deg selv følgende spørsmål: Hvilken rolle har jeg inntatt i mitt eget yrkesliv? Det er mange roller å ta.

Kanskje er du på avviklingssporet og tenker at nå gjelder det å holde ut til første mulighet til å gå av med pensjon. Eller kanskje tenker du at jeg skal surfe inn noen år til på det jeg har blitt riktig god på. Og så er det en tredje mulighet: Kanskje tenker du: «Jeg er fortsatt klar for utvikling, ny læring og kompetansepåfyll.»

I dette kurset om aktivt medarbeiderskap lærer du å tenke grundig gjennom hvilken rolle du har inntatt i ditt eget yrkesliv. Det trenger ikke handle om at du skal bytte jobb eller ta ny formell utdanning. Beslutningen om å fortsette i den jobben du allerede har, er også veldig viktig.

Det er faktisk sånn at du kan bidra til at de 10–15 neste årene i ditt yrkesliv faktisk kan bli de 10–15 beste.

Myndigheter, parter, arbeidsgivere og andre aktører i arbeidslivet har fortsatt et viktig og stort ansvar for at du har det bra på jobben, og sånn skal det fortsatt være.

Men på dette kurset er det du som er hovedpersonen, så da gjenstår det bare for meg å ønske deg lykke til med kurset.