Introduksjon til kurset ved daglig leder ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Kurset består av en introduksjon, fem leksjoner og en verktøykasse. Vi anbefaler at du begynner med å åpne den samlede verktøykassa og laster ned disse, slik at du har dem lett tilgjengelige etter hvert som vi går gjennom dem. Start og stopp filmene når det passer deg og din fremdrift.

Går du gjennom hele kurset på en gang vil det ta omkring en time. For å få best mulig utbytte av kurset oppfordrer vi deg imidlertid til å bruke god tid på å reflektere rundt det som kommer ut av verktøy og kartlegginger.

Kurset “Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren” er utviklet og tilrettelagt av Impaktor AS.