Velkommen til kurs ved Kari Østerud

Kari Østerud, direktør ved senter for seniorpolitikk understreker viktigheten av seniorpolitikk som en integrert del av en gjennomtenkt HR-strategi og ønsker velkommen til kurset.

Kurset er utviklet av og gjennomføres i samarbeid med Impaktor AS.