Velkommen til kurs ved Kari Østerud

Kari Østerud, direktør ved senter for seniorpolitikk ønsker velkommen til kurset. Hun understreker viktigheten av seniorpolitikk som en integrert del av en gjennomtenkt HR-strategi.

Kurset er utviklet av og gjennomføres i samarbeid med Impaktor AS.

Transkripsjon av filmen:

For mange virksomheter er personalressursene bedriftens viktigste produksjonsfaktor, og kanskje også den som koster mest. Da er det viktig å ha en personalpolitikk, eller en HR-strategi, som bidrar til at medarbeiderne utvikler seg, lærer nye ting, og henger med på omstilling og endring.

Samtidig er det sånn at vi blir flere eldre arbeidstakere i Norge. Gjennomsnittsalderen på de fleste norske arbeidsplasser øker og avgangsalderen øker. Det er helt naturlig og egentlig en hverdagslig sak. Spørsmålet er da om personalpolitikken henger med på denne utviklingen. Har dere utviklet en personalpolitikk med et seniorperspektiv?

I følge norsk seniorpolitisk barometer er det kun fire av ti norske virksomheter som har en HR-strategi som tar sikte på å utvikle og beholde sine seniormedarbeidere. Så her er det mange virksomheter som har mye å gå på.

På dette kurset lærer du hvordan du kan jobbe med disse spørsmålene til det beste, både for virksomheten og den enkelte senior. Dette bør man sette å dagsorden, rett og slett fordi det lønner seg. Ikke for å være snill.

HR-strategi med et seniorperspektiv bidrar til å forvalte personalressursene til det beste for virksomheten. Mange seniorer har ressurser som norsk arbeidsliv trenger. Det gjelder også sikkert for din arbeidsplass.

Lykke til med kurset.