Velkommen til kurs ved Kari Østerud

Kari Østerud, direktør ved senter for seniorpolitikk ønsker velkommen til kurset. Hun understreker viktigheten av seniorpolitikk som en integrert del av en gjennomtenkt HR-strategi.