Leksjon 1: Bevisstgjøring av din kompetanse.

Hvor mye av det du kan, din kompetanse, er du bevisst? Vi kan alle mer enn de vi er klar over og det blir vanskeligere med årene. Over tid får vi det som heter erfaringsbasert kompetanse. Det kan være vanskelig å sette ord på eller beskrive denne erfaringen. Vi får derfor det som heter taus kunnskap, kunnskap som vi har og bruker, men som ikke er så lett å beskrive. I denne økten får du anledning til å jobbe med din egen kompeansebevisstgjøring, din faktiske realkompetanse, både i bredde og spiss.