2. Hva er strategisk HR?

En strategisk HR-funksjon utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt. En strategisk HR-funksjon er reelt fremtidsorientert og har gjennomslagskraft. Den tar ansvar for og initiativ til at organisasjonens praksis ikke stivner i formen, men stadig utfordres og tilpasses fremtidens krav. På dette kurset vil du lære mer om hvordan utvikle en strategisk HR-funksjon som også ivaretar en god og gjennomtenkt seniorpolitikk.